Tyti

Tyti
   Aqueenof Dynasty 20. She was the daughter, wife, and mother of kings, but her exact position in the royal family is not certain. She may have been the daughter of Ramesses IX, wife of Ramesses X, and mother of Ramesses XI. She was buried in QV57 in the Valley of the Queens.
Historical Dictionary Of Ancient Egypt by Morris L. Bierbrier

Ancient Egypt. A Reference Guide. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • mėtyti — mėtyti, o, ė iter. mesti. 1. SD31,147,331, K svaidyti, mėčioti (šalin, žemėn, į ką): Niekas pinigų an kelio nemėto Ds. Akmenimis mėtau, žudau, užmušu R339. Ei, mėtė, baidė mane motynėlė raudonais obuolėliais JD1250. Kad jau gerai išgerdavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėtyti — vėtyti, o (vėčia PnmR, Žl, Dv, Rūd, Kli; SD396), ė tr. KBII172, K 1. SD396, Q632, R, R406, MŽ, MŽ547, Sut, N, RtŽ, Amb, L, LL128, Š, Rtr, K.Būg, DŽ, FrnW, KŽ, ŽŪŽ28, Gršl, Brs, Kri, Grž, Vdn, Dsn, Pst, Žrm, Lš beriant skirti grūdus nuo pelų: Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • QV52 — Saltar a navegación, búsqueda QV52 Tyti Ubicación Valle de las Reinas Descubierta 1816 Excavada por Belzoni Altura max. Anchura max …   Wikipedia Español

  • tvatyti — tvãtyti, ija ( yja), ijo ( yjo) Rtr, DŽ, NdŽ, tvàtyti šnek. 1. tr., intr. I, Rtr, KŽ, Kv, Kl, Pgr, Lk smarkiai mušti, pliekti, talžyti: Tėvas vaiką tvãtijo, kad neklausė Ktč. Tvãtijau, kol ranka pradėjo skaudėti Vvr. Ka pradėjo vaikus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • banityti — banìtyti, ija, ijo, banỹtyti KlvrŽ 1. žr. baniutyti: Banìtyti yra vaksyti, uiti, kankinti J. Tave reik banỹtyti Tl. 2. tr. barti, plūsti: Muša, banitija Tat. Jis ir banìtijamas nerausta Švn. Keikia mane ir putoja ir banityt nenustoja O.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėtyti — tr. K 1. Q64, D.Pošk, Š, Rtr, LVI828, J.Jabl, NdŽ, KŽ, Vgr, Sk, Jž, Dsn, Klt, Lp beriant išvalyti grūdus nuo pelų: Ižvėčiu SD1204. Aš išvėčiau grūdus ir atvėtas J. Aš kap ižvėtau, tai man sijot nereikia DrskŽ. Dabar kambainai javą nupjauna ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumėtyti — tr. 1. sudėlioti į vagą sodinant, susodinti (bulves): Labai jūsų bulbės tankiai sumėtytos Užp. 2. mėtant (kiaušinį) į ką minkšta, apdaužyti, suplakti viduje: Sumėtytas (į pagalvį daužytas) kiaušinis stipresnis, miklenant negalima pažinti, barba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtvatyti — užtvãtyti šnek. 1. tr. NdŽ, DŽ1, Kv, Sk tvatijant užmušti, užpliekti: Belaisviai jį ir užtvãtijo, labai bjaurus buvo Gsč. Ko neužtvãtijo už dviračio vogimą Kal. Kas ten mušimas tų arklių, ans galia anus užtvãtyti KlvrŽ. 2. intr. NdŽ užduoti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žodis — žõdis sm. (2) KBII68, K, LsB290, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD342, KlG5, H, H227, R, R406, MŽ, MŽ547, OsG5, Sut, N, BzB342, L, žodỹs (4) NdŽ 1. svarbiausias reikšminis kalbos vienetas, bet kokios sąvokos išraiška: Kiekviena kalba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Ramesses X — Pharaoh Infobox | Name=Ramesses X Alt=Also written Ramses and Rameses NomenHiero= Nomen= PrenomenHiero=N5 L1 C10 N5 U21:n Prenomen= Khepermare setepenre HorusHiero= Horus = NebtyHiero = Nebty = GoldenHiero= Golden = Reign=1111 ndash;1107 BC… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”